Фонд

Библиотека има преко 44000 књига, распоређених по фондовима:

  • Фонд за одрасле,
  • Дечји фонд
  • Завичајни фонд
  • Легат Душана Баранина

У Фонду одраслих има преко 32000 књига.

Библиотека Радоје Домановић Топола Фонд одраслих

Дечји фонд има преко 9000 књига.

Библиотека Радоје Домановић Топола Дечји фонд

Библиотека Радоје Домановић Топола Дечји фонд

 

Завичајни фонд садржи 1861 књигу.

Библиотека Радоје Домановић Топола заичајни фонд

Библиотека Радоје Домановић Топола заичајни фонд

 

Легат Душана Баранина садржи 1261 књигу.

Библиотека Радоје Домановић Топола Легат Душана Баранина

Библиотека Радоје Домановић Топола Легат Душана Баранина